Vad betyder förändringarna i iOS 14 för dig som annonserar via Ads Manager?

sociala medier Mar 15, 2021

Efter att Apple gick ut med att de — i iOS 14 — kommer börja fråga sina användare om de vill bli trackade online så blev alla som någon gång annonserar online oroliga. Det här innebär nämligen att alla som har iPhone måste göra ett medvetet val och faktiskt svara ja på frågan om att bli trackade för att få se annonser utifrån hur de har rört sig på internet.

Vad innebär den här förändringen?

Varför oroar det här så många då? Jo, för att många företag skapar annonser till folk som till exempel har varit med på ett webinar eller som finns med i deras e-postlista. Och du har säkert varit med om att du, efter att ha varit inne på en sajt och letat efter ett visst plagg, sen får se det plagget om och om igen — i annonsform. Detta är för att du har blivit trackad online....

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.